Bedriftshelseundersøkelse

Målrettede helseundersøkelser er selektive helseundersøkelser som tar sikte på å avdekke mulige effekter av eksponering i arbeid.

Undersøkelsen er basert på eksponeringsforhold for den enkelte yrkesgruppe.


Hvorfor?

Hensikten med målrettede helseundersøkelser er å overvåke helsetilstanden til de ansatte sett i sammenheng med de eksponeringer de utsettes for/ tidligere har vært utsatt for i arbeidssammenheng. Undersøkelsen skal gi grunnlag for forebyggende tiltak samt oppdage eventuell sykdom så tidlig som mulig

Kontakt

Åpningstider

Snarveier