Øre


Plastisk operasjon som har til hensikt å forandre ørets størrelse eller form.

 

Varighet: Operasjonen tar normalt 1 time. Du hviler deg på klinikken til du er i form til å dra hjem. Du vil være reiseklar etter ca 1 time.


Utstående ører betyr at det ytre øret står lenger fra hodet enn det som er normalt. Det er to former for utstående ører: Noen ganger er skålen i øret for stor, mens andre ganger er ørebruskens folding for svakt utviklet


Kort beskrivelse

Inngrepet foregår i lokalbedøvelse.

 

Passer for

De som vanligvis søker om en øreoperasjon kan hovedsaklig deles inn i tre grupper.

  • Voksne med utstående eller misformede ører som ikke har blitt korrigert tidligere
  • Personer som har skadet et øre (for eksempel når en øredobb har satt seg fast og blitt rykket av)
  • Barn/foreldre til barn som ønsker å korrigere misformede eller veldig utstående ører.


Øreplastikk kan foretas fra 10 års alder. Da er øret nok utvokst.


Behandlingsdetaljer

Dersom årsaken til utstående ører skyldes at øreskålen er for stor, vil denne skålen bli redusert. Dette skjer ved at en båtformet brusk/hudbit fjernes ved hel gjennomskjæring av øreskålen. Kantene sys sammen og øret bandasjeres. Vanligvis gror kantene fint sammen og de røde arrene blekner gradvis i løpet av 6-8 uker.


Dersom årsaken til de utstående ørene skyldes en svak utvikling av bruskfolden, gjøres operasjonen fra ørets bakside. En båtformet hudbit fjernes og det settes sting i brusken som gir denne en fint formet folding, hvoretter hudkantene sys sammen igjen.

Kontakt

Åpningstider

Snarveier