Sterilisering (vasektomi)


Sterilisering hos menn innebærer at sædlederne kuttes ved en såkalt vasektomi. Det er den sikreste form for prevensjon for menn.


Steriliseringsinngrep blir ikke klassifisert som medisinsk nødvendige inngrep. Det er derfor innført såkalt forhøyet egenandel, og sykehusene er ikke forpliktet til å ha tilbud om dette inngrepet. Ventetiden er mange steder lang.

Dersom du ikke får utført sterilisering ved lokalt sykehus, kan du kontakte private sykehus eller privatpraktiserende kirurger for operasjon. Enten du blir operert på et offentlig sykehus eller på et privat sykehus/legekontor, må du dekke utgiftene selv.


Før inngrepet skal skjemaet "Begjæring om sterilisering" (pdf) underskrives. I dette skjemaet må du bekrefte at du har fått nødvendig informasjon.


Helsedirektoratet har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om sterilisering som vi anbefaler at du leser gjennom.


Informasjon om operasjonen

Sterilisering gjøres vanligvis i lokalbedøvelse og tar ca. 45 minutter. Kirurgen legger et lite snitt oppe på pungen på hver side hvor sædlederne ligger rett under huden. En bit av sædlederne fjernes. Denne sendes rutinemessig til mikroskopi for å bekrefte at det er sædlederen som er avbrutt. Åpningen i huden lukkes med sting som oppløser seg selv.

 

Forberedelser

Man skal ha dusjet, og det er en fordel med stramme underbukser for avlastning etter inngrepet. Pungen bør være barbert.


Hvis du tar blodfortynnende medisin, er det viktig å avtale med kirurgen hvor lenge du skal ta pause med denne før inngrepet. Du bør rådføre deg med din fastlege i forkant.


Etter

Lette hevelse, ømhet og misfarging av pungen kan ses etter inngrepet. Stramme underbukser anbefales for støtte. Reseptfri smertestillende medisin anbefales ved behov for dette.


Du kan dusje uten bandasje dagen etter inngrepet. Bading i basseng og badekar anbefales ikke før såret er grodd, vanligvis etter 1 uke.


Du er ikke steril før dette er bekreftet ved undersøkelse av sædprøve 3 måneder etter inngrepet. Det er altså bruk for andre prevensjonsformer frem til dette.


Fysisk aktivitet

Det er viktig å ta det med ro den første dagen etter inngrepet. Det anbefales pause fra tyngre fysisk aktivitet og seksuell aktivitet i 14 dager.

 

Komplikasjoner

Det ses få alvorlige komplikasjoner etter sterilisering. Som ved alle operasjoner det en liten risiko for sårinfeksjon. Dette viser seg ved rødme, hevelse og varme i operasjonsområdet. Ved mistanke om infeksjon bes du ta kontakt med oss i åpningstidene eller din fastlege.


Ved alle inngrep på pungen er det risiko for blodansamling. Dette viser seg ved betydelig hevelse, misfarging og smerter. Det er sjelden bruk for aktiv behandling av blodansamlinger i pungen. Ta kontakt ved behov med oss eller din fastlege.


I svært sjeldne tilfeller ses smerter i pungen i lang tid etter inngrepet.

Kontakt

Åpningstider

Snarveier